Vertrouwenspersoon

Een sportclub zien we graag als een veilige toffe omgeving waar we allemaal met plezier samen komen, los van leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst, ....

Maar helaas loopt het soms toch eens mis en komen situaties zoals pesten, (seksueel) misbruik, geweld, chantage....in de realiteit wel voor. Als club willen we hiervoor niet blind zijn.

Zit je met iets? Ben je slachtoffer van pesterijen? Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Merk je tijdens je sportactiviteiten zaken op die niet aanvaardbaar zijn? Heb je een vraag of een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
Praat erover met iemand dat je vertrouwt, je trainer, iemand van het bestuur, ...

Maar weet dat je ook altijd terecht kan bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon - ons aanspreekpunt integriteit, of kortweg API - binnen onze club.
Voor ons is dat Tom Landschoot, telefonisch (0478/37.61.31) of via mail (tomlandschoot@hotmail.com) bereikbaar om te luisteren naar jouw verhaal.

Aarzel dan ook zeker niet als je met iets zit. Alles wordt met de nodige discretie behandeld. Ook ouders, begeleiders of andere betrokkenen kunnen terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Wil je wat meer informatie hierover, of liever contact opnemen met de vertrouwenspersooon van de volleybalbond, neem dan hier een kijkje: https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API